Spis treści

1. Podstawowa instrukcja obsługi generatora nowych haseł.

2. Komunikat „Wprowadź stronę www”.

3. Komunikat „Wprowadź hasło główne”.

4. Komunikat „Hasło główne jest za słabe”.

5. Komunikat „Generowanie nowego hasła...”.

6. Komunikat „Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript”.

7. Komunikat „Twoja przeglądarka źle generuje hasła”.

8. Nie mogę używać wygenerowanego w tym serwisie hasła ponieważ jest ono za długie.

9. Muszę zmieniać hasło co pewien okres czasu.

10. Zapomniałem hasła głównego.

11. Pamiętam hasło główne, ale nie mogę wygenerować hasła, którego używałem do logowania się.

 
 
 

Pomoc

1. Podstawowa instrukcja obsługi generatora nowych haseł.

Przypuśćmy, że chcesz używać wygenerowanych w tym serwisie haseł do logowania się na pocztę Google i do komunikatora Skype. Zaczniemy od wygenerowania hasła dla poczty. W polu „Strona www” wpisujesz „jan.kowalski@gmail.com”, albo samo „gmail.com”, albo nawet „gmail”, albo cokolwiek innego, co Tobie będzie się jednoznacznie kojarzyć z twoją skrzynką pocztową w serwisie Google. Pamiętaj, że każdy znak w tym polu ma znaczenie. Dla „gmail” i „Gmail” zostaną wygenerowane zupełnie różne hasła. Więcej o tym zagadnieniu przeczytasz tutaj.

Teraz wpisujesz swoje hasło główne w następnym polu. Ponieważ będziesz używać tego samego hasła głównego do generowania nowych haseł też do innych serwisów, powinno być ono silne.

Następnie wystarczy poczekać kilka sekund i w polu „Nowe hasło” pojawi się ciąg 32 znaków jednoznacznie wygenerowanych na podstawie wprowadzonej przez Ciebie strony www i hasała głównego.

Za każdym razem gdy wpiszesz tą samą nazwę strony www i hasło główne otrzymasz to samo nowe hasło.

Wystarczy teraz, że zmienisz swoje hasło do skrzynki pocztowej na to wygenerowane w tym serwisie. Za każdym razem przed zalogowaniem będziesz mógł wejść na stronę nowehaslo.pl i wpisując wybraną nazwę strony www i twoje hasło główne otrzymasz to samo nowe hasło do logowania się na pocztę.

Używanie tego serwisu do jednej lub kilku stron www nie ma większego sensu. Jednak wpisując w polu „Strona www” „Skype” i to samo hasło główne którego użyłeś do „gmail.com”, po kilku sekundach otrzymasz całkiem inne i tak samo mocne nowe hasło do użycia w logowaniu się na Skype. W ten sposób używając tylko jednego hasła głównego możesz generować dziesiątki bezpiecznych haseł do różnych stron www.

2. Komunikat „Wprowadź stronę www”.

Musisz wpisać w polu „Strona www” nazwę serwisu do którego chcesz wygenerować hasło. Np. „gmail.com”.

3. Komunikat „Wprowadź hasło główne”.

Musisz wpisać w polu „Hasło główne” swoje hasło, którego będziesz używać do generowania nowych haseł do różnych serwisów.

4. Komunikat „Hasło główne jest za słabe”.

Dla Twojego bezpieczeństwa ograniczona została możliwość generowania wyników z bardzo słabych haseł głównych. Test mocy hasła nie jest szczególnie wyrafinowany. Przepuszcza on wiele słabych haseł i nie powinien stanowić jedynego kryterium oceny mocy hasła. Głównym celem testu jest tylko ochrona i uświadamianie mniej doświadczonych użytkowników serwisu.

Zachęcamy więc do zapoznania się z poradnikiem mówiącym o tworzeniu silnych haseł, dostępnym tutaj.

5. Komunikat „Generowanie nowego hasła...”.

Proces generowania nowych haseł został umyślnie zaprojektowany na większą liczbę niezbędnych obliczeń w celu wydłużenia czasu potrzebnego do stworzenia tęczowych tablic. Liczba obliczeń została jednak tak dobrana, aby użytkownik nie był zmuszony do długiego oczekiwania. Czas wyliczenia nowego hasła w głównej mierze zależy od używanej przeglądarki internetowej. Najwolniejszym zajmuje to kilka sekund. W najszybszych użytkownik może nawet nie zauważyć procesu obliczania.

6. Komunikat „Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript”.

Język JavaScript jest powszechnie stosowanym w nowoczesnych przeglądarkach internetowych językiem programowania. Ponieważ hasła w tym serwisie generowane są bezpośrednio na komputerze użytkownika, niezbędna jest obsługa tego języka. Najprawdopodobniej w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyłeś opcję używania tego języka, albo ograniczona została możliwość uruchamiania skryptów dla tej witryny.

7. Komunikat „Twoja przeglądarka źle generuje hasła”.

Twoja przeglądarka internetowa wygenerowała nieprawidłowe hasło dla danych testowych. W celu zapewnienia maksymalnej powtarzalności wyników nie będziesz mógł generować nowych haseł używając tej przeglądarki. Serwis został przetestowany i działa poprawnie w następujących przeglądarkach internetowych: Mozilla Firefox w wersji 3.6; Internet Explorer w wersji 8.0; Google Chrome w wersji 10.0; Opera w wersji 11.00.

8. Nie mogę używać wygenerowanego w tym serwisie hasła ponieważ jest ono za długie.

Niektóre strony www nadmiernie ograniczają maksymalną długość hasła. W takim przypadku najlepiej użyć tylko początkowego fragmentu z wygenerowanego hasła. Jeżeli strona ogranicza nas do np. 16 znaków to używać należy 16 pierwszych symboli z wygenerowanego hasła.

9. Muszę zmieniać hasło co pewien okres czasu.

Przypuśćmy, że chcesz, albo musisz, zmieniać hasło do serwisu „example.com” raz w miesiącu. Możliwym rozwiązaniem jest dodawanie numeru miesiąca do nazwy serwisu. W polu „Strona www” zamiast wpisywać „example.com”, możesz wpisywać „example.com-2010.03”, aby generować hasło używane w marcu 2010 roku. W lutym 2011 roku będziesz używać wtedy nazwy „example.com-2011.02”.

10. Zapomniałem hasła głównego.

Nie ma fizycznej możliwości odzyskania takiego hasła. Żadne hasła nie są nigdzie przesyłane ani tym bardziej zapisywane. Nie ma także możliwości odzyskania hasła głównego na podstawie wygenerowanych haseł. Jest to kluczową, ze względów bezpieczeństwa, cechą tego systemu.

Pozostaje Ci tylko wybrać inne hasło główne, dobrze je zapamiętać i ponownie wygenerować nowe hasła do wszystkich używanych serwisów.

Jeżeli posiadasz zabezpieczony wydruk wygenerowanego hasła, to możesz go wykorzystać do zalogowania się do serwisu. Jeżeli nie posiadasz takiego wydruku, to musisz użyć mechanizmu odzyskiwania hasła dostępnego w danym serwisie.

11. Pamiętam hasło główne, ale nie mogę wygenerować hasła, którego używałem do logowania się.

Najprawdopodobniej wpisujesz trochę inną nazwę strony www. Pamiętaj, że każdy znak w tym polu ma znaczenie. Poniżej znajdziesz listę najczęstszych różnic dla przykładowego serwisu „example.com”:

  • przypadkowy odstęp: „example.com
  • wielkość liter: „Example.com”
  • nazwa: „example”, „www.example.com”, „ftp.example.com”
  • protokół: „http://example.com”, „ftp://example.com”, „https://example.com”
  • ścieżka: „example.com/”, „example.com/index.html”, „example.com/login/
  • parametry: „example.com?cmd=login
  • użytkownik: „user@example.com”
  • hasła okresowe: „example.com-2010.03
  • kombinacja kilku wyżej wymienionych: „https://www.Example.com/login/-2010.03

Ponieważ istnieje wiele możliwych kombinacji, należy stosować jeden schemat nazewnictwa. Zalecamy używanie wyłącznie pełnej nazwy domeny internetowej serwisu bez przedrostka „www.”. Np.: „example.com” dla „http://www.example.com/index.php?cmd=login”. Jeżeli posiadamy kilka kont w danym serwisie, polecamy stosowanie schematu: „login@example.com” oraz dla haseł okresowych: „login@example.com-2010.03”.